לכבוד ועד עמותת בוגרי לאומי

אני מבקש להיות חבר בעמותת בוגרי בנק לאומי. הריני מצהיר בזה שהנני "בוגר לאומי" מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי, אם אתקבל כחבר בה אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת ההחלטות האספה הכללית של העמותה . אשלם דמי חבר באופן סדיר (כיום 50 ש"ח בשנה) ולצורך זה אחתום בסניף הבנק או בלאומיקול או באופן עצמאי באפליקציית לאומי (בטלפון בלבד), על הוראת קבע לזכות חשבון העמותה בסניף בנק לאומי 843, מספר החשבון 44654/39.(עבור הבנק: סמל תדירות 12 – חיוב אחד שנתי, תקופה 999) ידוע לי שחברותי בעמותה תיכנס לתוקף לאחר תשלום דמי חבר בהוראת קבע בלבד  (אין לבצע העברה חד פעמית, במקרים אלו החברות אינה בתוקף) 

לתשומת לבכם

את הפרטים יש למלא בעברית בלבד
אין למלא פעם נוספת את פרטיו בטופס ההרשמה.

חבר שנרשם בעבר ומבקש לבדוק תקינות / שינוי פרטיו בעמותה מתבקש לשלוח מייל ל bogerleumi@walla.com ולפרט את בקשתו. 

כל שנאמר בתוכן האתר בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה

שדות המסומנים ב הינם שדות חובה! מספר טלפון יש לרשום רצוף ללא סימן(-)


  אימייל:

  שם פרטי:

  שם משפחה:

  ת.ז.:

  עיר/ישוב:

  רחוב ומספר / ת.ד.:

  אזור מגורים:

  מיקוד:

  טלפון בבית:

  טלפון נייד:

  מסכים לקבל עדכונים והודעות באמצעות מסרונים ודאר אלקטרוני, בנושאים הקשורים לפעילות העמותה.

  מסכים לאמור לעיל ומאשר שכל הפרטים שמסרתי נכונים.

  true