• כתובת דואר אלקטרוני/מייל העמותה:     bogerleumi@walla.com
  • כתובת העמותה בדואר ישראל  ת.ד 824 דואר מרכזי (מקווה ישראל) תל אביב 
  • טלפון להשארת הודעות: 054-3377007

רשימת חברי ועד העמותה וועדת הביקורת