לחברי העמותה בוקר טוב!

 

הריני שמח להודיעכם כי המחזור הראשון של טיולי בוגרי בל"ל

שומרי מסורת שאורגן ע"י העמותה בשיתוף עם חברת שי בר אילן

חזר הבוקר מפורטוגל.

הטיול עלה על כל הציפיות .הארגון של שי בר אילן היה מעולה

המדריך.המלונות.המסלול.החברים. השבת הנפלאה.

טיולי העומק בעקבות האנוסים של יהדות פורטוגל.

כל זה השאיר טעם של עוד !!!

  העברנו את תודותינו להנהלת העמותה.

לבוגרי בלל שומרי מסורת יש פוטנציאל לטיולים הנ"ל

כפי שהובטח לנו . יהיה המשך

 

שוב .תודה בשם חברי הקבוצה שהשתתפו בטיול.

העבירו את תודתינו גם להנהלת שי בר אילן.

דוד שפיר