מצ"ב הקלטות של רוח' מנדלאי מהרצאות באותם הנושאים

לחץ כאן

מטרת ההרצאות לעשות "סדר " בנושא הפרישה

הנושאים :

מיסוי מענק פרישה

מיסוי פנסיות

קיבוע זכויות – הטבות במס בשילוב של פנסיה ופיצויים

סקירה על מיסוי קופות הגמל.

 

שיתוף פעולה בין גמלאי  לאומי, דיסקונט ,הפועלים, מזרחי

הביא לכולם בזום בתאריך 1.10.2020 את הרצאתו של רו"ח אייל מנדלאי בנושאים הנ"ל