שם המחלקה                  טלפון פקס                          דואר אלקטרוני / מייל                  איש קשר

ענף הספורט והפורשים   bogrey.leumi@bankleumi.co.il               0768859127   וויסמן יורב עידית

                                    0778957612

מוקד ממכ"א                  0768853333

פורשים                         porshim@bankleumi.co.il              0768859764            ארז שפנרמן

ענף שכר                       0768857814

פניות הציבור                    לחץ כאן

הועד הארצי של הבנק    0768857777

ביטוח הראל – בריאות    037547010

ביטוח הראל – שיניים     037547222