שם המחלקה                           טלפון פקס                          דואר אלקטרוני / מייל                       איש קשר

שי לחגים פסח ראש השנה  ,סיסמאות, , ביטוחים וכד' 

מדור חווית העובד בהדרכה  bogrey.leumi@bankleumi.co.il   0768859127  

                                         פקס  0778957612

 

מוקד ממכ"א                  0768853333

פורשים                         porshim@bankleumi.co.il                 0768859764                    ארז שפנרמן

ענף שכר                       0768857814

לאומי למשכנתאות מנהלת מכירות  גב' עינת ברקוביץ 0545629616

פניות הציבור                    לחץ כאן

הועד הארצי של הבנק    0768857777

ביטוח הראל – בריאות    037547010

ביטוח הראל – שיניים     037547222