לעיתים קרובות כל אחד מאיתנו ,הבוגרים,זקוק לאיבחון מהיר הקשור לבעיה רפואית.

כפי שידוע,התורים הניתנים ע"י המערכת הרפואית הציבורית הינם ארוכים ביותר.

קיימות תוכניות "אמבולטורי" ,"איבחון מהיר" הניתנות ע"י חברות ביטוח

הראל ומגדל  אותן ניתן לרכוש בתוספת פרמיה נמוכה(כפוף לקיום תוכנית בסיס).

תוכניות אלו נותנות מענה מהיר לצורך המבוקש.

למבוטחי הראל גיל הכניסה המקסימלי לתוכנית הינו 69.5.

במגדל גיל הכניסה המקסימלי הינו 85.

יעוץ מיטבי ניתן לקבל מסוכן הביטוח של העמותה :

יצחק יעקב טל' 074-7015070 , 054-4433244

לקבלת פרטים נוספים לחץ כאן