ללא מילים

בהמשך למכתבו של טוביה אלון להנהלת הבנק (כמפורט בהמשך) לחץ כאן לקריאת תשובת הבנק

מכתב ועד העמותה לרקפת על ביטול הקרן המשותפת לרווחת הבוגרים

                                                  20 במרץ, 2018

לכבוד

הגברת רקפת רוסק-עמינח

מנכ"לית בנק לאומי

שלום רב,

הנדון: הקרן לעזרה הדדית

אני פונה אליך בשם "עמותת בוגרי בנק לאומי", אשר נוסדה בשנת 1983 וכיום חברים בה למעלה מ- 3,500 בוגרי לאומי.

מזה שנים רבות, בנק לאומי מוביל מהלכים של מעורבות חברתית ותרומה לקהילה ואף השיק את הקוד האתי הכתוב הראשון במערכת הבנקאות בישראל – "דרך לאומי".

כחלק מהתרבות הארגונית והאחריות התאגידית של הבנק, התקיימה במשך שנים רבות קרן עזרה הדדית לבוגרי הבנק, שמטרתה הייתה לסייע לבוגרי הבנק הנזקקים לכך. להחלטות הקרן היו שותפים נציגי הנהלת הבנק, נציגי הועד הארצי של העובדים ונציגי עמותת בוגרי לאומי וזאת, על בסיס המלצות של יחידת הרווחה של הבנק ותחת הבקרה של יחידה זו.

במסגרת זו, מדי שנה הבנק היה מעביר לקרן סך של 20 א' ש"ח, וועד העובדים היה מעביר סך של 10 א' ש"ח ועמותת בוגרי לאומי הייתה מעבירה, מכספי דמי החבר של חברי העמותה, סך של 10 א' ש"ח.

הסיוע לבוגרים הנזקקים ניתן באמצעות הענקת שוברים לרכישת מזון, בערב ראש השנה ובערב פסח. לקראת החגים, בתיאום עם יחידת הרווחה והוועד הארצי, נהגו חברי וועד העמותה לערוך ביקורי בית אצל משפחות בוגרי הבנק, כפי שנקבע בהחלטה משותפת של נציגי הקרן, כאמור לעיל, והעניקו להם את השוברים.

פעילות זו היוותה נדבך נוסף וחשוב מאין כמוהו, בתמיכה לה זכו בוגרי הבנק הנזקקים לתמיכה זו לאורך כל השנה, גם בדרך של שיחות טלפוניות וביקורי בית מצד חברי העמותה וחברי וועד העמותה, פעילות מבורכת הנמשכת עד עצם היום הזה.

בראשית שנת 2017, בעקבות שינויים ארגוניים בבנק, נמסרה הודעה לוועד העמותה, ע"י מר יגאל מלול, ראש ענף ספורט ובוגרי לאומי, כי הנהלת הבנק החליטה לבחון מחדש את נושא הקרן לעזרה הדדית ולפיכך, אין בכוונת הנהלת הבנק להפקיד באותה שנה את חלקה בכספי הקרן, סך של 20 א' ש"ח. העמותה אף התבקשה למשוך מחשבון הקרן את הסכום שכבר הופקד על ידה בתחילת אותה שנה, קודם למתן ההודעה.

פניות שביצע וועד העמותה לחידוש פעילות הקרן והמשך הסיוע לנזקקים בוגרי הבנק, הן למר יגאל מלול והן לגב' מירי רובינו, יו"ר הוועד הארצי המשותף, לא נענו.

גב' רוסק-עמינח היקרה, הפסקת פעילות הקרן לעזרה הדדית פוגעת פגיעה קשה בנזקקים מבין  בוגרי הבנק, שלחלקם אף בעיות רפואיות, מקשה עליהם לממן את הוצאות המזון לחגים ואף פוגעת ב"רוח לאומי" המנשבת בקרב אלפי בוגרי הבנק.

אנחנו בטוחים כי הפסקת פעילות הקרן בסיסה בטעות, שהרי הבנק הנותן תרומות וחסויות, המסייעות בקידום אוכלוסיות מוחלשות בישראל, לא יימנע מלסייע לאוכלוסייה מוחלשת מבין בוגריו.

אני פונה אליך בבקשה לחדש, עוד השנה, את פעילות הקרן לעזרה הדדית ובהתאמה, את התרומה הכספית של הנהלת הבנק ושל וועד העובדים לקרן זו. אני מצדי מתחייב כי העמותה תפקיד את חלקה בכספי הקרן, כשתידרש לכך.

מצויים אנו עתה בערבו של חג הפסח ואני תקווה כי מענה חיובי שלך יתרום אף למהלך מהיר של חידוש הסיוע לבוגרי הבנק ולשיפור התחושה של אחריות הדדית בקרב בוגרי הבנק.

בברכה,

וועד עמותת בוגרי בנק לאומי

טוביה אלון, יו"ר

העתק:

הגברת מירי רובינו

יו"ר הוועד הארצי המשותף – בנק לאומי