טופס "אריכות ימים"

כל אחד מאיתנו חתם בזמנו בעת פתיחת חשבון העו"ש שלו, על טופס תנאי ניהול חשבון.

בטופס תנאי ניהול החשבון קיים סעיף "אריכות ימים", המתיר לשותף בחשבון להמשיך ולנהל את החשבון לאחר פטירת בן/בת הזוג השותף בחשבון .

לאחרונה התגלו מקרים, בהם בני הזוג לא היו חתומים על סעיף "אריכות ימים", או שפג תוקפו של הטופס (בחלוף 20 שנה) והשותף הנותר לא יכול היה להמשיך ולפעול בחשבון, אלא רק לאחר המצאת צו קיום צוואה / ירושה.

תהליך המצאת אישור הצו עלול להיות ארוך ומייגע.

לאור זאת, וכדי להימנע ממפח נפש עתידי, אנו ממליצים לכל הבוגרים והחברים, לפנות לסניף הבנק בו מתנהל חשבונם, ולבדוק באם מדווח בדף "מרשם לקוח " סעיף "אריכות ימים", ולוודא את תוקפו.

כמו כן, מומלץ לעדכן גם חברים, קרובים ומכרים, לבצע בדיקה זו.