לקבלת פרוט על התיאטרונים ההנחה ואופן המימוש  לחץ כאן