דוחות כספיים 2018

/, כללי/דוחות כספיים 2018

דף המידע הינו דף מאובטח ומוצפן לידיעת חברי העמותה בלבד.

בכדי להיכנס לדף יש להקיש את שני פרטי הזיהוי המבוקשים להלן,  פרטי הזיהוי חייבים להיות זהים לפרטים שדווחו בטופס ההרשמה לעמותה. 
הקשת פרטי זיהוי שונים מהמדווח במערכת, לא תאפשר מעבר וצפייה בדף המוצפן.