ביטוחי בריאות וסיעוד – ביטוח סיעודי משלים למצטרפים חדשים

לאור השינויים בתקנות המתייחסות לקופות החולים והפרסומים על הרעה נוספת שצפויה בתנאי הביטוח הסיעודי למצטרפים חדשים לתוכניות הסיעוד בחברות הביטוח, אנו מוצאים לנכון להפנות את תשומת לבכם למאמרו של אבי רייטן, מומחה ויועץ עצמאי בתחום הביטוח הסיעודי.

כפי שנמסר לנו, נותרו שלוש חברות ביטוח בלבד אשר טרם הרעו את תנאי הזכאות לפיצוי סיעודי- "מגדל", "הפניקס" ו"הכשרה". ההרעה בחברות האחרות מתבטאת בדרישה לאי יכולת לבצע 3 פעולות, במקום שתיים עד כה, כתנאי להכרה במבוטח כ"מקרה סיעודי".

מצורפת לעיונכם, כדוגמא בלבד, טבלת מחירים של חברת "מגדל" (נכונה ליום פרסומה), המתייחסת לביטוח סיעודי משלים לכל החיים, לאחר המתנה של 60 חודשים.

אנו מציעים לחברים המתעניינים בנושא חשוב זה, ללמוד את הפרטים ואת ההשלכות האפשריות לגביהם ולתכנן בהתאם את צעדיהם.

להזכירכם, חברי העמותה בלבד זכאים לקבל ייעוץ ראשוני ללא עלות, בנושאי ביטוח בריאות וסיעוד בכל החברות, כולל ביחס למכתב שנשלח ע"י חב' "הראל" למבוטחיה מקרב בוגרי לאומי.
הייעוץ ניתן ע"י סוכן הביטוח של העמותה יצחק יעקב, טלפונים:
054-4433244, 074-7015070

בברכת בריאות טובה,

ועד עמותת בוגרי לאומי

ביטוח סיעודי מאמר רייטן – לחץ כאן

מגדל טבלת סיעוד משלים – לחץ כאן