הננו שמחים לעדכן כי אתר העמותה עומד

בהנחיות החוק, המחייב ששירות לציבור הניתן

באמצעות האינטרנט יהיה נגיש.

בכל דף באתר העמותה בצידו השמאלי מטה

מופיע סימן הנגישות         .

לחיצה עליו פותחת סרגל הנגשה

להתאמה מיטבי של התוכן במוצג בעמוד :