למה כדאי לי להצטרף לעמותת גימלאי לאומי בה חברים היום אלפי חברים:

 • השתתפות בטיולים ונופשונים בארץ המאורגנים ע"י וועד הגמלאים.
 • השתתפות בטיולים חו"ל שאורגנו גם הם ע"י וועד הגמלאים.
 • קבלת הנחות ממספר חברות תיירות גדולות לטיולים שלא באמצעות הוועד.
 • כנסים יעודים בנושאים הרלבנטיים לגמלאים ונערכים בתל אביב, חיפה, ירושלים ועוד, המשמשים גם למפגשים חברתיים.
 • רישום לקורסים והרצאות העשרה הניתנים בהנחה בהסדרים מיוחדים לחברי העמותה כגון: "זמן אשכול", "אסכולות", "השחר" ו"קתדרה" .
 • הסדרי הנחות להצגות תיאטרון ומופעים.
 •  הסדרי הנחות ביטוחי סיעוד ובריאות המשפחה.
 • הסכמי הטבות בדמי ניהול ויעוץ חינם ומועדף לחברי העמותה עם מספר בתי השקעות
 • ניהול שוטף של ערוצי תקשורת: אתר אינטרנט, מייל, פייסבוק ו וואטסאפ המשמשים למידע ועדכונים לגבי כלל הנושאים בהם עוסקת העמותה .
 • קשר ישיר של חברי העמותה עם חברי הוועד באמצעות מענה טלפוני או מייל.
 • סיוע כלכלי לחברים מבני העמותה עפ"י קריטריונים שנקבעו מראש.
 • 11 חברי וועד ו – 3 חברי וועדת ביקורת העושים את מלאכתם לשיפור רווחתם של חברי העמותה ,במקצועיות, ברגישות ובהתנדבות מלאה.

 

תנאי החברות בעמותה מוסדרים ומפורטים, וכוללים, בין היתר, את ההגדרות הבאות:

 • חבר בעמותה כשיר להיות כל עובד או עובדת לשעבר .
 •  הצטרף לעמותה באמצעות טופס הרשמה באתר האינטרנט של העמותה   לחץ כאן  ותשלום דמי חבר .
 • דמי חבר: חברות בעמותה מחייבת דמי חבר שנתיים, בהתאם להחלטות ועד העמותה.

                  דמי החבר באמצעות הוראת קבע שנתית בלבד כיום הינם 50 ₪ בשנה .
                        לחשבון העמותה בסניף843, מספר החשבון 44654/39.

רוב המידע באתר נגיש לחברי העמותה בלבד (מוצפן) רק לאחר השלמת ההצטרפות כאמור, ניתן להתעדכן בכל דפי המידע באתר.

   קשר עם העמותה :    כתובת דואר אלקטרוני/מייל העמותה: bogerleumi@walla.com

                 טלפונים חשובים של יחידות הבנק למענה לשאלות הבוגרים לחץ כאן

 


אודות העמותה

עמותת בוגרי בנק לאומי-עמותה רשומה מס' 580014348

היסטוריה

בשנת 1979 התכנסה קבוצת עובדים, מוותיקי הבנק, והקימה גוף שמייצג את בוגרי בנק לאומי.

הרעיון הבסיסי היה הקמת ארגון שיפעל באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי, יתפקד באורח דמוקרטי ועפ"י החוק, נציגיו ייבחרו בבחירות חופשיות, יעמדו באמות מידה של בקרה ראויה וניהול תקין, ולנגד עיניהם מטרת על – קידום ענייניהם של הבוגרים, תוך קיום מערכת יחסים נאותה עם הנהלת הבנק.

ביולי 1983 אושר רישומה של העמותה כדין, תחת השם "חבר וותיקי ב.ל.ל." ולימים הוסב שמה ל"עמותת בוגרי בנק לאומי".

תקנון העמותה, שהוכן ע"י מייסדיה ואושר ע"י רשם העמותות במשרד המשפטים, מגדיר את מטרות העמותה, תנאי החברות בה, מוסדותיה ואופן התנהלותה.

להלן עיקרי התקנון:

 1. העמותה הינה ארגון ללא כוונת רווח.
 2. מטרות העמותה:
 • יצירת מסגרת ארגונית לחברי העמותה, תוך הסדרת היחסים הפנים ארגוניים, ייצוג החברים בפני הבנק ומוסדותיו, וכן בפני גופים חיצוניים.
 • עזרה הדדית בין חברי הארגון.
 • דאגה לרווחתם של חברי העמותה במגוון נושאים, בעיקר בנושאי בריאות, פיננסים, תרבות ופנאי.
 1. העמותה רשאית להקים ולנהל מוסדות כספיים וכלכליים לשרותם ולרווחתם של חבריה, לצורך השגת מטרותיה.
 2. מוסדות העמותה:

אספה כללית: אחת לשנה מתקיימת אספה כללית רגילה. חבר בעמותה זכאי להשתתף באספה הכללית, לבחור ולהיבחר לכל מוסד ממוסדותיה.

האספה בוחרת את מוסדותיה – ועד העמותה, ועדת בקורת ובעלי תפקידים אחרים לחץ כאן , ומאשרת את הדו"חות הכספיים.

 לחץ כאן תקנון 15.12.2020סופי

פרוטוקול האספה והדו"חות הכספיים המבוקרים, נחתמים ומדווחים כחוק לרשם העמותות.

ועד העמותה בוחר מקרבו יו"ר, מזכיר וגזבר.